فروشگاه های رسمی آذرمرغ

فروشگاه مرکزی: تبریز - چایکنار به سمت آبرسان - نرسیده به رضانژاد 

شماره تماس : 33371297

 

فروشگاه شهریار: تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - تقاطع خیابان رازی

شماره تماس: 33312971

 

فروشگاه حافظ: بلوار آزادی - مابین چهارراه حافظ و سه راهی ارتش

شماره تماس: 35428774

 

فروشگاه ولیعصر: تبریز - ولیعصر - خیابان همام تبریزی - فلکه خوابگاه - روبروی بانک ملی

شماره تماس: 33319800

 

فروشگاه خاوران: جاده باسمنج - میدان شهدای غواص - نرسیده به مجتمع قضایی شهید مدنی

 

فروشگاه باسمنج: باسمنج - بالاتر از بلوار امام - روبروی تاکسی تلفنی خاوران

 

فروشگاه والمان: تبریز - شریعتی جنوبی - خیابان والمان - روبروی مخابرات شهید قندی

 

 


چاپ   ایمیل